مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی از احداث نیروگاه خورشیدی با هزینه ۱۲۰ میلیون تومان در این اداره کل خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،علیرضا نصرآبادی در جمع خبرنگاران گفت: منابع طبیعی جزو اولین ادارات کلی است که در خراسان جنوبی برای کاهش هزینه های برق خود به احداث پنل خورشیدی روی آورده است‌.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت تمام وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای غیر دولتی موظف به صرفه جویی در انرژی برق هستند، تصریح کرد: با توجه به این مصوبه باید ۲۰ درصد مصرف برق از انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.
به گفته وی هدف از این کار تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و توسعه پایدار می باشد که این اداره کل نیز در همین راستا راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات را در برنامه اجرایی خود قرار داده است.