رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از بذرکاری 840 هکتار ازعرصه های منابع طبیعی استان اصفهان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، مرتضی برزو زاده با اعلام این خبر افزود: درراستای اجرای عملیات بیولوژیک مربوط به آبخیزداری استان اصفهان 840 هکتار ازعرصه های منابع طبیعی درشهرستان های لنجان، نطنز، خوانسار، شاهین شهر وسمیرم با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال با گونه های جنگلی بادام اسکوپاریا، بادام آمارا  و ارژن  بذرکاری می شوند.
وی گفت: این طرح  در راستای جذب اعتبار عملیات آبخیزداری درکشور و بصورت استانی دراستان اصفهان صورت  پذیرفته است.