مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جریان بازدید از اقدامات آبخیزداری اجرا شده در حوزه های آبخیز شهرستان فیروزکوه با ابراز خرسندی از سازه های ایجاد شده و عملیات بیولوژیکی در سطح این شهرستان گفت: وقوع سیلاب به عنوان تهدیدی جدی برای شهر تهران و برخی شهرستان های استان تهران مطرح می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران علی کیان افزود: اقدامات خوب و موثری در زمینه آبخیزداری و کنترل سیلاب در سطح استان تهران انجام شده اما کافی نیست که توسعه این فعالیت ها نیازمند اعتبارات لازم می باشد.
وی با اشاره به اینکه شرایط توپوگرافی و نحوه شکل گیری و گسترش مناطق شهری طوری است که بخشی از شهرستان های استان در معرض آسیب ناشی از خطرات سیلاب قرار دارند اظهار داشت: شهرستان های تهران، شمیرانات، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت و ری در معرض جدی تهدید سیلاب قرار دارند که برای مقابله با این تهدید طرح جامع کاهش خطرات سیلاب حوزه های آبخیز شهری با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان در برنامه ششم توسعه تهیه و به استانداری تهران ارائه شده که در جلسه شورای برنامه ریزی استان نیز مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت تأمین و  تخصیص اعتبارات، پروژه های آبخیزداری به سرعت در سطح شهرستان های مورد نظر به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه از شروع برنامه ششم تاکنون فقط حدود 31 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری در اختیار این اداره کل قرار گرفته است،  تخصیص این اعتبارات را در مقایسه با حجم این فعالیت ها بسیار ناچیز دانست و خاطر نشان کرد: عملیات آبخیزداری که در قالب اقدامات مکانیکی (سازه ای)، بیولوژیکی و بیومکانیکی انجام می شود علاوه بر کاهش قدرت تخریب سیلاب، موجب تغذیه سفره های آب زیرزمینی شده و از خشکسالی و فرونشست زمین جلوگیری کرده که با توجه به این مهم ضرورت ایجاب می کند این اقدامات بی وقفه و به سرعت در حوزه های آبخیز استان تهران اجرا شود.