هادی شفیعی - روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد من کور هستم لطفا کمک کنید.


روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت فقط چند سکه داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجاره بگیرد تابلوی او را برداشت، آن را برگرداند و جمله دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پایش گذاشت و آنجا را ترک کرد ، عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه شده است. مرد کور از صدای قدم ها ی او روزنامه نگار را شناخت و خواست اگر او همان کس است که این تابلو را نوشته بگوید که روی آن چه نوشته است.

روزنامه نگار جواب داد : چیز خاص و مهمی نبود من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد.

مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است.ولی روی تابلوی آن خوانده می شد؛ «امروز بهار است ولی من نمی توانم آن را ببینم » 

17مرداد روز خبرنگار است این روز را به تمامی روزنامه نگاران و خبرنگاران عرصه های قلم که می کوشند تا جوامع بشری را از آخرین اطلاعات و خبرهای تازه مطلع نمایند تبریک می گوییم.

حیف است از روز خبرنگار بگوییم اما یادی ازشهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی نکنیم ، خبرنگاری که در سال 77 در مزار شریف افغانستان آخرین خبرش ناتمام ماند و این روز به نام خبرنگار لقب گرفت.

حیف است از روزخبرنگار حرف بزنیم اما از خبرنگاران حوزه منابع طبیعی  سخنی به میان نیاوریم.

خبرنگارانی که در تمامی کوران سال با سازمان جنگل ها بودند و در سخت ترین شرایط آن را تنها نگذشتند.آنان با شور و شوقی وصف ناپذیر در کنفرانس های خبری شرکت کردند و به دور از خانواده به دور ترین نقاط کشور سفر کردند تا تازه ترین یافته ها، تصاویر و خبرها را برای مشتاقان و دوستداران محیط زیست  به تصویر بکشانند.

قلم فرسایی شما خوبان در ماجرای جنگل ابر، ریزگرد های خوزستان، توفان سرزمین تفتیده سیستان، طرح های آبخیزداری، جنگل حرا ، دریاچه ارومیه، جنگل های زاگرس ، جنگل های ذیقیمت شمال و ده ها عناوین دیگر که مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور را حساس نمود تا نگاهی نو و متفاوت به جنگل ها و مراتع  داشته باشند کمک شایان توجه ای بود که مطمئن باشید نتایج زحمات شما هیچ گاه در تقویم تاریخ سازمان جنگل ها گم نخواهد شد.،

تبریک صمیمانه روابط عمومی را پذیرا باشید