در دیدار معاون استاندار واسط عراق و مسئولان استان ایلام استفاده از تجربیات منابع طبیعی و درختکاری ایلام در توافقات دوجانبه میان مقامات دو استان مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان ایلام، دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: نهال کاری مسیر مهران به بدره عراق به طول ۸۰ کیلومتر در سال های اخیر آغاز شده و هم اکنون چاله کنی انجام گرفته است.
وی افزود: کاشت نهال بر روی کره زمین خدمت به کل بشریت است و در این زمینه می توان گفت اقدامات خوبی در مرز ایلام و عراق انجام شده است که از جمله می توان به چاله کنی 80 کیلومتر از مرز به منظور نهالکاری اشاره کرد که نهال مورد نیاز توسط اداره کل منابع طبیعی ایلام تأمین خواهد شد.
شایان ذکر است در این جلسه توافق شد هر هفته ۵ هزار اصله نهال به کشور عراق صادر و در مقابل نهال درخت خرما به استان وارد شود تا در مسیرهای منتهی به مهران کاشت شوند