رئيس اداره حقوقي منابع طبيعي و آبخیزداری استان یزد گفت: در سه ماهه نخست امسال 76 پرونده زمين خواري تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان یزد به نقل از خبرگزاری صداوسیما، اسلامي افزود: در سه ماهه نخست امسال  از مجموع 76 پرونده تشکيل شده با موضوع زمين خواري در استان 31 پرونده آن رفع تصرف شده است.
وی مساحت زمين هاي  پس گرفته شده در اين مدت را 42 هزار و 500 متر مربع عنوان کرد.
رئيس اداره حقوقي منابع طبيعي استان گفت:سال گذشته نيز 356 پرونده زمين خواري در استان تشکيل شد.
اسلامي افزود: همچنین در سال گذشته 189 هکتار زمين به ارزش 21 ميليارد ريال از متجاوزان به اراضي ملي بازپس گرفته شد.