رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان نوشهر-رويان اظهار كرد: حدود 80 درصد تقاضا به اين اداره مربوط به پاسخگويي استعلامات اراضي است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری نوشهر، بهروز بائي لاشكي افزود: ازابتداء تيرماه سالجاري پاسخ كليه استعلامات اراضي ملي از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام مي شود .
وي افزود: هرگونه پاسخگويي در اين زمينه از دفاتر پيشخوان دولت صورت مي گيرد و متقاضيان مي بايست با مراجعه به اين دفاتر از خدمات الكترونيكي دولت استفاده كنند .
وي ادامه داد: ‌با اجراي اين طرح ضمن به حداقل رسيدن مراجعان به اين اداره تمام مراحل كار از طريق پيامك به اطلاع متقاضي رسانده خواهد شد . 
براساس قانون  کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلابی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات باجه ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی ایجاد و مدیریت می شوند واگذار نمایند.
رئيس اداره منابع طبيعي نوشهر –رويان خاطر نشان كرد: اين اداره به عنوان اولين اداره منابع طبيعي در غرب مازندران است كه خدمات التكرونيكي را از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام مي دهد.