عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل های شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ذخیره سه میلیارد مترمکعب آب توسط جنگل های شمال کشور خبر داد.

عباسعلی نوبخت روز چهارشنبه در بازدید از طرح‌های جنگل‌کاری استان مرکزی، بررسی واگذاری پارک های جنگلی به شهرداری ها و بخش های مختلف ر قالب طرح های جنگلکاری اقتصادی و مشارکتی و عقد قرارداد از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

عباسعلی نوبخت در بازدید از طرح های جنگل کاری استان مرکزی گفت: این سفر با هدف عقد قرارداد و بررسی واگذاری پارک های جنگلی به شهرداری ها و بخش های مختلف در قالب طرح های جنگل کاری اقتصادی، مشارکتی انجام گرفت.  

معاون امور جنگل های شمال در حاشیه این بازدید در نشستی با فرماندار خمین در خصوص بررسی وضعیت پارک جنگلی بوجه گفت: جنگل های شمال کشور در بخش های شمالی و جنوب البرز، آب را  برای 15 میلیون نفر تامین می کند.

وی در ادامه افزود: بزرگترین سدهای کشور مانند کارون سه، ظرفیت ذخیره سازی این مقدار آب را ندارند.

وی تأکیدکرد: به خطر افتادن امنیت طبیعی کشور با نوسانات زیستی مانند کم آبی، امنیت ملی را با چالش روبرو می کند.

نوبخت تصریح کرد: برای حل این مشکل باید پوشش گیاهی احیا و برداشت از آب های زیرزمینی به درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 96 بهره برداری از جنگل های کشور، پایان داده شد گفت: بر این اساس حمل هرگونه درخت زنده، ایستاده یا بریده شده ممنوع اعلام شد.

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 2 هزار و 800 گونه گیاهی از هشت هزار گونه گیاهی کشور در جنگل های شمال قرار دارد.

نوبخت درادامه با اشاره به قدمت جنگل های شمال بین دو و نیم تا 60 میلیون سال گفت: در پنج منطقه رویشی، 14 میلیون و 355 هزار و700 هکتار جنگل وجود دارد.

فرماندار خمین نیز در این نشست گفت: پارک جنگلی بوجه در این شهرستان نماد طبیعت و تنها مرکز تفریحی شهرستان است.

احمد طهرانی افزود: خشکسالی سال های اخیر بر پارک تفریحی بوجه نیز تاثیرات منفی داشته اما تلاش شده با درختکاری و گل کاری پوشش گیاهی آن حفظ و فضای مناسبی برای تفریح شهروندان ایجاد شود.

شهرستان خمین دارای 98 هکتار فضای سبز است که 50 درصد آن در پارک جنگلی بوجه قرار دارد.