نماینده مردم شهرستان تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح های آبخیزداری نیاز اساسی و کنونی جامعه برای برون رفت از بحران کم آبی وخشکسالی است که  باید جدی گرفته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، نماینده مردم شهرستان تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان برلزوم اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، جلب مشارکت های مردمی، تغییرنگاه و شیوه های دولتی و سازگاری با طبیعت برای پیشبرد طرح های آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد.
محمد مهدی مفتح اظهار داشت: به باور من اگر با طبیعت همراه و سازگار شویم و آن را تخریب نکنیم، طبیعت هر آنچه که بشر می خواهد در اختیارش قرار می دهد.
نماینده مردم شهرستان تویسرکان درمجلس شورای اسلامی افزود: باید مردم منطقه را از دستاوردهای اجرای طرحهای آبخیزداری که نقش اساسی در حفظ آب وخاک دارند مطلع کنیم تا بتوانیم مشارکت آنان را جلب کنیم.
وی بر لزوم جلب مشارکت مردم برای اجرای طرح های جامع آبخیزداری و مقابله با بحران کم آبی  تاکید و خاطرنشان کرد: دولت باید در کنار مردم در جهت تسهیل امورمردم اقدام کند.
مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: اجرای طرحهای آبخیزداری، به اعتقاد کارشناسان علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدام‌های لازم برای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.
خزائی افزود: طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک، زمینه را برای نفوذ آب در خاک فراهم کرده و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست حوضه خود می کند.
وی با تاکید بر اجرای طرح های آبخیزداری، افزود: حفظ و ذخیره‌سازی نزولات جوی، تغذیه سفره های آبهای زیر زمینی، حفظ منابع پایه آب وخاک، افزایش تولیدات  بخش کشاورزی، دامی و صنایع مرتبط و ایجاد اشتغال و توسعه فرآیند اجرای آبخیزداری است.
خزائی اظهار داشت: آبخیزداری راه موثری برای درمان فرسایش خاک، مهار آب و حفاظت از جنگل ها در کشور به ویژه در استان همدان است و نهادهای اجرایی با توجه به خسارت های ‏متعدد ناشی از سیلاب ها، هرز روان آب ها و فرسایش خاک باید این در اجرای این طرح بیش از پیش تلاش اهتمام کنند.
خزائی با بیان اینکه، مقابله با خشکسالی، توسعه و بهبود کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در کنار بهبود و توسعه زیست گاه‌های جنگلی، مرتعی و پناهگاه‌های حیات وحش از دیگر پیامدهای اجرای عملیات آبخیزداری در استان است، وی بر لزوم توسعه حوضه‌های آبخیز در سطح استان تاکید کرد.