معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه‌ها در استان بوشهر، گفت: روند توسعه پروژه‌های آبخیزداری استان بوشهر ادامه می‌یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل به نقل از مهر، ناصر حیدری‌پوری ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های منابع طبیعی استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر پروژه‌های بسیار مهمی در حوزه آبخیزداری در دست اجرا است.
وی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح‌های آبخیزداری و جنگل‌کاری در نقاط مختلف استان بوشهر خاطرنشان کرد: روند توسعه پروژه‌های آبخیزداری استان بوشهر ادامه می‌یابد.
پروژه‌های بند سنگ ملاتی که از سال گذشته در بخش‌های مختلف شهرستان دشتستان کار شده بود و اکنون نیز برخی از آنها آماده بهره برداری است مورد بازدید قرار گرفت.
همچنین پروژه های عملیات بیولوژیک ۳۰ هکتاری در منطقه بوشکان شهرستان دشتستان، پروژه جنگل‌کاری ۱۵۰ هکتاری و پروژه مدیریت روان آب بیابان به میزان ۲۳۵ در این شهرستان مورد بازدید  معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها قرار گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در حاشیه این بازدید گفت: تعداد هشت پروژه در زمینه های آبخیزداری، مرتع، جنگل و بیابان در سال ۱۳۹۶ با مجموع اعتبارات سی و هفت هزار و صدو شصت و یک میلیون ریال در بخش بوشکان شهرستان دشتستان به اجرا در آمده است.
وی بازدید معاونت آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها از طرح‌های استان بوشهر را مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: عملیات هلالی آبگیر به همراه نهال کاری و آبیاری و مدیریت روان احداث هلالی آبگیر مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.
مهاجری اضافه کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تنها در شهرستان دشتستان که مورد بازدید معاونت سازمان قرار گرفت پروژه‌های مختلف اجرا کرده است.
وی تصریح کرد: پروژه های سنواتی هلالی آبگیر همراه با بوته کاری ۵۶ هکتاری، جنگل کاری ۱۵۰ هکتاری، پروژه هلالی آبگیر همراه با بذرکاری و جنگل کاری های تنها بخشی از این پروژه ها بوده است.