مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران منطقه نوشهر گفت: كاداستر (حدنگاري) زمین های ملي و ساحلي اولويت هاي منابع طبيعي غرب مازندران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، سيد وجيه الله موسوي در جلسه توجيهي كاداستر زمین های ساحلي و ملي در محل فرمانداري شهرستان چالوس افزود: تاكنون كاداستر26 هزار هكتار زمین های ملي حوزه شهرستان چالوس به اتمام رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال به صدور سند تك برگي برسد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران منطقه نوشهر با بیان اینکه طول زمین های ساحلي شهرستان چالوس 19 كيلومتر است افزود: با تعيين تكليف حدنگاری زمین های ملي و ساحلي سرمايه گذاران مي توانند در بخش دريا سرمايه گذاري کرده و بیشتر كاداستر زمین های ساحلي شهرستان چالوس به پایان و تا پايان شهريور امسال در مرحله صدور سند تك برگي قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از دولت سند زمین های ملي را دريافت خواهد كرد.
سيد وجيه الله موسوي گفت: مساحت كاداستر زمین های ملي با همكاي شهرداري مرزن آباد و اداره كل منابع طبيعي شهرستان نوشهر در سطح 12 هزار و 800 هكتار انجام و منطقه آن در حوزه فرمانداري شهرستان چالوس، شهرداري مرزن آباد و بخش كجور واقع شده است.