رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: برای تامین آب شرب دام در محل بهداشتی، جهت جلوگیری از هرگونه بیماری، امسال دولت 170 آبشخور به 80 روستای این استان تحویل داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به نقل از ایرنا، سعید حسنلو افزود: برای هر روستا حدود 2 آبشخور در نظر گرفته شده است، همچنین طول هر آبشخور حدود چهار متر است.
رئیس اداره مرتع منابع طبیعی زنجان گفت: برنامه ریزی این اداره در مجموع تامین 207 آبشخور برای بیش از 100 روستای استان زنجان است.
وی تصریح کرد: بودجه پیش بینی شده برای ساخت و تولید کل آبشخورها مبلغی در حدود یک میلیارد ریال پیش بینی شده است.
حسنلو اظهار داشت: هر آبشخور 500 هکتار مرتع را پوشش می دهد، که در واقع نصب این آبشخورها سبب پوشش حدود 40 هزار هکتاری مراتع استان می شود.
وی با بیان اینکه در برخی از مراتع استان چرای بی رویه باعث از بین رفتن مراتع و ضعیف شدن گونه های گیاهی بومی شده است، گفت: برای مقابله با این موضوع، 450 هکتار از ییلاقات ماهنشان و 200 هکتار از چمن سلطانیه را کودپاشی کرده ایم.
رئیس اداره مرتع منابع طبیعی زنجان اظهار داشت: علاوه بر نظارت دولت بر مراتع، باید چراهای دام توسط خود مردم کنترل شود، چرا که مرتع برای همه مردم است و بیشترین آسیب را هم طبیعت و مردم از این موضوع خواهند دید.
حسنلو تصریح کرد: به دلیل مدیریت مراتع، به جای 538 هکتار از گندم زارهای دیمی، بذر رایگان علوفه به ارزش حدود 2میلیارد و 150 میلیون ریال برای کاشت به کشاورزان داده ایم، تا از مراتع کمتر استفاده شود.
وی گفت: کمبود نیرو و کمبود امکانات نظارت را برای ما کمی سخت کرده، اما با همه ظرفیت و توان مجموعه و با کمک مردم فعالیت می کنیم.
از حدود یک میلیون و 137 هزار هکتار مرتع در زنجان، 42 درصد آن از فقر پوشش گیاهی رنج می برند.
56 درصد از مساحت کل استان زنجان اراضی منابع طبیعی است، 21 درصد از مساحت مراتع استان از حیث تراکم پوشش گیاهی در وضعیت خوب و 37 درصد نیز در وضعیت متوسط قرار دارند.
سامانه ۱۵۰۴ منابع طبیعی برای اطلاع رسانی درخصوص مشاهده هرگونه تخلف، از جمله خطر آتش سوزی درنظر گرفته شده است.