رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با حضور مردم در جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی موافقیم اما شرط اصلی برای اجرای هر طرح گردشگری جنگلی رعایت اصول حفظ عرصه ها و جلوگیری از تخریب است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهندس خلیل آقایی شب گذشته در نشست با مدیرکل و مسئولین اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: حفظ خاک و پوشش گیاهی از وظایف اصلی سازمان جنگل هاست و با حفظ خاک و پوشش گیاهی می توان سفره های آب زیرزمینی را تغذیه کرد.وی همچنین گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی و عدم بارندگی موجب ایجاد بیابان و از بین رفتن مراتع می شود که با مدیریت چرا و قرق می توان بر این مشکلات فایق آمد.

مهندس آقایی کشت زراعت چوب را در شمال کشور بسیار مناسب دانست و افزود: زراعت چوب به مراتب بسیار آسان تر از زراعت برخی محصولات کشاورزی است و با توجه به نیاز کارخانجات به چوب می‌تواند سوددهی قابل توجهی برای کشاورزان و مردم محلی داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به موضوع کاداستر جنگل ها اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری کار کاداستر جنگل ها به پایان خواهد رسید. 

مسئول اول منابع طبیعی کشور سرانجام از اقدامات مهم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در زمینه کنترل و جلوگیری از آفت شب پره شمشاد، ملخ مهاجر مراکشی و زغالی بلوط قدردانی کرد.