مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد گفت: در راستای مبارزه با  زمین خواری و کوه خواری ازابتدای ماه جاری 6 فقره اجرای حکم به مساحت 200 هزار متر مربع به ارزش پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان شامل تخریب و بازپس گیری استخر و ساختمان در مناطق مختلف شهرستان تفت انجام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد به نقل از خبرگزاری صداوسیما،آخوندی افزود: تصرف این اراضی با علم و آگاهی واطلاع کامل افراد خاطی بوده است و آنها در طی چندین سال نسبت به هشدارهای دولتی بی توجهی کرده اند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: از اول سال 97 تا کنون86 پرونده زمین خواری وکوه خواری در استان رسیدگی شده و مساحت 209هکتار ازاین اراضی تصرفی آزاد وبازپس گیری شد.
آخوندی گفت: بیشترین میزان بازپس گیری اراضی در شهرستان تفت در مناطق ده بالا13.000مترمربع، زمین های مرتاضیه180.000متر مربع و در توران پشت 10.000 بوده است.
شهرستان تفت از مناطق ییلاقی و خوش آب وهوای استان یزد است.