سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در اردبیل برگزار می‌شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری- سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از 10 الی 11 مهرماه به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی و با همکاری نهادهایی مانند اداره کل منابع طبیعی استان، انجمن آبخیزداری کشور و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود که نشست خبری این همایش امروز در اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در نشست خبری که در محل این اداره کل برگزار شد،‌ اظهار داشت: همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و علوم آبخیزداری با مشارکت چندین نهاد به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شود که این امیداریم در این راهکارهای مناسبی به منظور حفظ منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری کشور ارائه شده و برای نجات حیات بشری پیشنهادهای کاربردی ارائه شود.

شهامت هدایت گفت: برای اینکه بتوانیم منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری کشور را برای نسل‌های آینده نگهداری کنیم باید برای از بین رفتن منابع آب و خاک در کشور اهتمام ویژه‌ای وجود داشته باشد و با برگزاری این همایش‌ها، امیدواریم توجه به صیانت از منابع طبیعی و آبخیزداری در کشور افزایش یافته و عزم جدی در این رابطه ایجاد شود.

وی افزود: استان اردبیل دارای 3 حوزه آبخیز ارس، بالهارود و قزل‌اوزن می‌باشد که 32 هزار هکتار از این مناطق مطالعات لازم انجام شده و بیش از 13 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای انجام عملیات آبخیزداری در مرحله نخست تخصیص یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تصریح کرد: مرحله دوم طرح عملیاتی این پروژه طی دو ماه آینده آغار می‌شود تا اعتبارات لازم در این زمینه اختصاص یابد و یک میلیارد تومان از اعتبارات استانی توسط استاندار اردبیل اختصاص یافته و یک میلیارد تومان نیز سازمان در مرحله دوم تخصیص می‌یابد که اعتبارات بیومکانیکی و تثبیت مالکیت هزینه می‌شود.

هدایت در پایان تصریح کرد: سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از 10 الی 11 مهرماه به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.