رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان با اعلام این خبر گفت: عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز مشهد اردهال با حجم 2500 متر مکعب در رودخانه روستای بهار اردهال و روستای ریجان با اعتبار 6600 میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی آغاز شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دلیجان با بيان اين كه طی این پروژه 27 مورد بند گابیون در طول دره بهار اردهال حوزه آّبخیز مشهد اردهال و رودخانه روستای ریجان به اجرا درخواهد آمد ادامه داد هدف از انجام آن كاهش و مهار مشكلات ناشی از سیلاب است.
وی افزود: در انجام فعاليت هاي آبخيزداري با توجه به صرف هزينه هاي پايين، استفاده از فناوري ساده و بومي، اجراي پروژه هاي زودبازده و پراكنش مناسب جغرافيايي، موجب پايداري منابع آب كشاورزي مي شود.