مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری گفت: سند راهبردی و  طرح مدیریت جامع  مشارکتی منابع طبیعی منطقه حوزه آبخیز داری بابلرود به صورت پایلوت کشوری در لفور سوادکوه شمالی  اجرایی شد که سند طرح امروز پس از تصویب در کمیته شهرستانی تحویل فرماندار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، موسوی افزود: در اهمیت طرح همین بس که مسولیت اجرای طرح در استان با نماینده عالی دولت یعنی استاندار می باشد و در شهرستان فرماندار که برای اولین بار فعالیتهای حوزه منابع طبیعی با واگذاری به مردم تا حفاظت و نگهداری با مشارکت مردم منطقه انجام می شود که منافع حاصل به سبد درآمدی مردم منطقه اضافه خواهد شد.
وی در ادامه، همکاری دستگاههای اشاره شده در کتابچه طرح را خواستار شد.