رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  گفت: کارشناسان معین مسئولیت پیگیری و تهیه گزارش میزان پیشرفت اقدامات صندوق توسعه ملی آبخیزداری در استان ها را بر عهده دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس خلیل آقایی در نهمین جلسه ستاد هماهنگی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری اظهار داشت: کارشناسان معین با دستور کار مشخص پیشرفت عملکرد استانها را به تفکیک میزان عملکرد گزارش خواهند کرد.

وی کارشناسان معین را نمایندگان سازمان در تمام مراحل اجرایی پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برشمرد و گفت: کارشناسان معین اختیارات مطالبه‌گری و پیگیری کارها را برعهده دارند و مدیران کل استان‌ها و ستاد سازمان باید با آنان ارتباط مستمر داشته باشند. 

رئیس سازمان جنگل ها، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که کارشناسان معین را ایجاد کردیم این بود که مدیران و معاونین ستادی که در خصوص نحوه پیشرفت پروژه ها به صورت شفاهی ارائه می کنند، کارشناسان معین در میدان عمل پیشرفت های فیزیکی را به عینه دیده و صحت و سقم آن را بررسی و تأیید می نمایند. 

 

وی همچنین گفت: کارشناسان معین باید استان های شاخص که کارهای خوب و برجسته انجام داده اند را به ستاد معرفی کرده و دلایل توفیق هر استان را مشخص نموده تا به صورت پایلوت مور دنظر سایر استان ها قرار گیرد. 

مهندس آقایی ادارات منابع طبیعی استان ها را خط مقدم عملیات دانست و گفت: وظیفه ستاد سازمان اعمال نظارت و پیگیری است تا سیاست های سازمان با ادارات کل همسان سازی شود. 

براساس این گزارش استان های البرز، لرستان، خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری تا کنون به عنوان استان های پیشرو در انجام اقدامات آبخیزداری معرفی شدند.

شایان ذکر است ستاد هماهنگی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 9 نفر از کارشناسان ستادی سازمان را به عنوان کارشناس معین جهت نظارت و ارزیابی اقدامات آبخیزداری استان ها تعیین کرده است.