رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان از انعقاد 16 هزار هکتار تفاهم نامه حفاظت مشارکتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان؛ حسین محسنی زاده گفت: از ابتدای سال 97 تاکنون طرح حفاظت مشارکتی با مجریان طرحهای مرتعداری در مراتع آبتاریکان، مغندر، برنطین، خیرآباد و جغین جنوبی جمعا در سطح 16000 هکتار منعقد گردیده است.
محسنی زاده افزود: اجرای طرح حفاظت مشارکتی، توانمندسازی جوامع محلی و جامعه عشایری از طریق ایجاد صنایع فرآوری و محصولات وابسته و جلوگیری از تخریب و تصرف و تامین معیشت و درآمدزایی از مراتع برای جنگل نشینان را به‌دنبال دارد.
وی استفاده از طرح‌های مرتعداری در طرح‌های حفاظت مشارکتی را ضروری دانست و گفت: این طرح منحصر به مجریان طرح‌های مرتعداری نیست و باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل جوامع محلی در این راستا بهره مند شد.