معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 20 طرح آبخیزداری و آبخوان داری از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار شده که با تمهیدات اندیشیده شده در جشن 40 سالگی انقلاب تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا - علی محمد محمدی میزان اعتبار تخصیصی برای اجرای طرح های یاد شده را 200 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی طرح های آبخیزداری را شامل؛ ساخت بند سنگی ملاتی و ساحل سازی مناطق مستعد در شهرستانهای استان و انجام مطالعات آبخوان داری در شهرکرد دانست.

محمدی، کاهش رواناب ها، نفوذ آب در سفره های زیرزمینی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک را از مزایای اجرای این طرح ها عنوان کرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، میزان فرسایش خاک در کشور را 15 و در این استان 20 تن در هکتار دانست.

به گزارش ایرنا، تاکنون یکهزار و 633 بند ملاتی، 73 بند خاکی، 314 گابیون، هفت مورد آبگیر، 100 سد خشکه چین، 16 مورد کف بند و سد زیرزمینی در بخش آبخیزداری منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ساخته شده است.

همچنین یک میلیون و 400 هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را مراتع و جنگل ها پوشش داده که رقمی معادل 86.5 درصد از سطح این استان را شامل می شود.