رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر از اجرای جدیدترین پروژه آبخیزداری در غرب مازندران خبر داد.

قربانعلی خدایی افزود: این پروژه برای نخستین بار در استان مازندران به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در مناطق فرسایشی که دارای شیب تند و بافت خاک کم عمق می باشد بهترین روش کنترل، استفاده از تکنولوژی بیومکانیکی به شکل "بانکت بندی" است.

خدایی ادامه داد: از آنجا که دامنه مشرف به رودخانه معروف به بارینگنون در روستای کوهستانی ناتر که زیر حوزه آسیاب رود چالوس فرسایش شدید شیاری در آن مشهود است تحت عملیات بانکت بندی قرار گرفت .

وی سطح این عرصه را 20 هکتار اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: اعتبار این پروژه جدید از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ريال تامین شده است .

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان داری  اداره کل منابع طبیعی نوشهر یکی از نکات مهم این پروژه را مشارکت مردم حوزه نشینان برشمرد و تاکید کرد: مشارکت مردم  نقش مؤثری در روند اجرای پروژه های منابع طبیعی دارد.

به گفته خدایی در اجرای این پروژه با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی شامل تلفیقی از اجرای بانکت و بذرکاری از نوع "اسپرس" از گونه های مهم مرتعی در گونی های کنفی که مملو از خاک و بذر می باشد بصورت ردیفی در بانکت ها چیده می شود.

وی علت انتخاب اسپرس را بوته ای بودن، ریشه دوانی فراوان برای حفظ خاک و مهمتر از همه در کلاس گیاهان خوشخوراک برای تعلیف دام دانست.

وی در ادامه به قرار دادن حدود 50 کیلو بذر اسپرس با مخلوطی از خاک در گونی اشاره نمود و افزود: در هر کیسه گونی حدود 20 کیلو خاک به همراه مقداری بذر ریخته و مخلوط می شود.

وی اجرای چنین پروژه یی را در کنترل فرسایش خاک  100 درصد مفید دانست خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار سال آینده 200 هکتار از عرصه های روستاهای دلیر و الیت حوزه چالوس که فرسایش شدید خاکی دارد  نیز از طریق بانکت بندی اجرا می شود.

خدایی در پایان یادآور شد: این تکنیک توسط سازمان همکاری های بین المللی ژاپن ( jaika ) در منطقه آلنزه گیلان به صورت مشابه به اجرا در آمد و برای اولین بار نیز در این حوزه به کار گرفته شده است.