معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد؛ براساس آخرین آمار ممیزی مراتع کشور در 37500 سامانه عرفی مرتعی،  زندگی 940 هزار خانوار ایرانی وابسته به مراتع کشور است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مصطفی بیگدلی که روز چهارشنبه در میزگرد رادیویی رادیو گفتگو شرکت کرده بود با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر ظرفیت مراتع کشور به اندازه 39 میلیون واحد دامی در مدت چرای مجاز است و این در حالی است که واحد دامی بهره برداری کننده از مراتع کشور معادل 78 میلیون واحد دامی است که با چرای خارج از فصل و بیش از ظرفیت مرتع، منجر به تخریب مراتع می شود.

 

بیگدلی همچنین گفت: بر اساس آمار موجود، متوسط دام مجاز هر خانوار بهره بردار حدود 41 واحد دامی با میانگین 90 هکتار مرتع است و این در حالی است که یک واحد مطلوب و اقتصادی مرتع که می تواند زندگی یک خانوار بهره بردار را تامین نماید حداقل 250 واحد دامی با 500 هکتار مرتع  است.

معاون دفتر امور مراتع با اشاره به اینکه 85 میلیون هکتار از مساحت 164میلیون هکتاری کشور را مراتع تشکیل می دهد، خاطر نشان ساخت: 39 میلیون واحد دامی مازاد در مرتع وجود دارد که چرای بی رویه این دام ها فشار مضاعفی به پوشش گیاهی عرصه های مرتعی وارد کرده است.

 مصطفی بیگدلی مدیریت چرای دام ، رعایت تقویم کوچ و کنترل بیش از 300 هزار پروانه چرای دام با هدف جلوگیری از کوچ زود هنگام را از برنامه محوری طرح ملی مدیریت پایدار مراتع کشور برشمرد که در جهت ساماندهی بهره برداری در مراتع و جلوگیری از ورود دام مازاد و سرگردان انجام می شود.

 وی همچنین تصریح کرد: با وجود اینکه در ماده 14 قانون افزایش بهره وری برنامه چهارم توسعه ،تعادل دام و مرتع و کاهش سالانه 3میلیون واحد دامی مازاد جزء تکالیف قانونی بوده، اما علیرغم تهیه و تدوین طرح مذکور اما به دلیل مشکلات اعتباری و نبود پشتیبانی های لازم مورد غفلت قرار گرفته است.

تعادل بخشی دام و مرتع در برنامه ششم توسعه 

وی افزود: براساس ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، تعادل بخشی دام و مرتع جزو وظایفی است که با هماهنگی مجموعه جهادکشاورزی، سازمان های زیربط و شرکت های حمایت کننده وارد فاز اجرایی شده و تلاش جهت همسو نمودن حمایت های دولت در بخش مرتع، دام و علوفه جزو اولویت هاست.

معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه با بیان اینکه اقتصادی کردن طرح های مرتعداری با هدف تامین معیشت بهره برداران و مجریان ضرورتی انکار ناپذیر است، خاطر نشان کرد: تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی با استفاده از کلیه پتانسیل های مرتع و مشارکت مجریان و کاهش هزینه های مرتعداری با بکارگیری از تکنیک های جدید، از اولویت های مهم دفتر امور مراتع قرار دارد.

 وی سر انجام یادآور شد: با توجه به کمبود نیروهای کارشناسی متخصص، تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی منعقد شده است تا بتوان از توان کارشناسی این بخش در جهت نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و مدیریت چرا بهره برد.