اختصاص 218 هکتار از اراضی منابع طبیعی همدان برای ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی این مجموع را پیشگام حمایت از انرژی پاک کرده است.

موقعیت جغرافیای همدان از جمله زاویه مناسب تابش خورشید و 200 روز آفتابی در سال، این استان را به یکی از مناطق ممتاز برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی تبدیل کرده است.

در این میان استان همدان در جمع مناطق دارای تنش آبی به شمار می رود بنابراین عبور از بحران خشکسالی و کم آبی، استان را نیازمند استفاده از روش های نوین و علمی از جمله راه اندازی نیروگاه خورشیدی برای تولید انرژی پاک کرده است.

تجدیدپذیر بودن، فراوانی، پایداری، دوستدار محیط زیست بودن، قابلیت دسترسی و کاهش هزینه‌های تولید از مزایای استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است.

با توجه به هم راستا بودن اهداف منابع طبیعی و واحدهای تولید انرژی پاک در حفاظت از عرصه های طبیعی همدان، این اداره کل حمایت از ایجاد نیروگاه های خورشیدی را در اولویت قرار داده است.

در این باره معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: یکی از وظایف این اداره کل، احیاء، توسعه و حفاظت اراضی ملی و پیشگیری از تخریب است.

رضا الوندی افزود: با این وجود طبق قانون اگر اراضی قابلیت واگذاری داشت می توان آن را به متقاضیان دارای طرح های کشاورزی و صنعتی واگذار کرد.

وی اضافه کرد: دبیرخانه واگذاری اراضی ملی در جهادکشاورزی قرار دارد و به طرح های پیشنهادی دارای توجیه فنی و اقتصادی پس از تصویب طرح، زمین واگذار می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: برخی طرح ها نظیر ساخت نیروگاه خورشیدی با سیاست ها و اهداف این اداره کل هم راستا هستند و اجرای آنها موجب بر هم ریختن اکوسیستم طبیعت نمی شود.

الوندی بیان کرد: پیش از این در دبیرخانه ماده 21 مستقر در جهاد کشاورزی طرح های پیشنهادی برررسی می شد اما برای طرح های همسو با سیاست های منابع طبیعی دبیرخانه ماده سه در این اداره کل تشکیل شده و نیازی به ارائه طرح به جهاد کشاورزی نیست.

وی اضافه کرد: دبیر خانه ماده سه طرح پیشنهادی را در کمیسیون فنی بررسی کرده و علاوه بر تحویل زمین مورد نیاز برای اجرای طرح، زمین بیشتری با هدف کشت درخت و بوته کاری به متقاضی ارائه می دهد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: این دبیرخانه بر خلاف ماده 21 که پس از واگذاری زمین اقدام به دریافت اجاره بها می کند، بعد از بهره برداری طرح هزینه دریافت می کند.

وی افزود: 20 درخواست در این دبیرخانه رسیدگی شده که به حدود 50 درصد متقاضیان احداث نیروگاه، تاکنون زمین تحویل شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری همدان تاکید کرد: این اداره کل هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای واگذاری زمین به طرح های دارای توجیه اقتصادی ندارد.

 

استقبال اتریش برای سرمایه گذاری در انرژی پاک

سرمایه گذار اتریشی در این زمینه گفت: همدان ظرفیت های مطلوبی برای احداث نیروگاه های خورشیدی دارد و می توان در این حوزه سرمایه گذاری مطمئنی انجام داد.

«جرالد شرر» از آمادگی برای سرمایه گذاری در این استان خبر داد و افزود: همدان بهترین امکانات و ظرفیت ها را برای سرمایه گذاری دارد که باید از آن بهره برد.

وی اظهار داشت: طبق مطالعات و بررسی های صورت گرفته، همدان از همه نظر بهترین مکان برای سرمایه گذاری است بنابراین می توان عنوان کرد که آینده این استان در زمینه جذب سرمایه گذار درخشان است.