معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: کاشت600 هزار بوته گیاه آویشن از2 هفته پیش آغاز شده و تاکنون 60 هزار بوته نیز در همین راستا کشت شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عیسی بختیاری معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیان کرد: توجه رهبری فرزانه انقلاب به منابع طبیعی وابخیزداری موجب اختصاص اعتباری از محل صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل ها شده است.

وی افزود: 25 میلیارد و 450 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری در بخشهای بیولوژیک از جمله کپه کاری، ذخیره نزولات، تبدیل دیم زارهای کم بازده ،علوفه کاری و بذرپاشی، حفاظت وقرق مراتع تخصیص داده شده است.

معاون فنی منابع طبیعی همدان اضافه کرد: در حوزه بیولوژیکی، کشت گونه های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی  به منظور اشتغالزائی وتغییر وضع معیشت آبخیز نشینان وبهره برداران محلی در اولویت قرار گرفته است.
بختیاری بیان کرد: منابع طبیع برای تهیه نشاء آویشن اقدام به انعقاد قراردادی با یک مجموعه خصوصی برای تهیه 600 هزار بوته گیاه آویشن کرد.

وی افزود: تاکنون 60 هزار اصله بوته گیاه آویشن به عرصه ها منتقل  شده و در 16 زیر حوزه آبخیز استان کشت شده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی مابقی بوته ها در کمتر از سه هفته کشت می شود.

معاون فنی منابع طبیعی همدان اظهار داشت: آویشن جزو گیاهان بومی و دارویی این استان است که کشت آن در حفاظت از پوشش گیاهی و حفظ خاک تاثیر مثبت دارد.

بختیاری گفت: با توجه به تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی به همدان قراردادهای لازم منعقد شده و تنها در یک نمونه 21 هزار و 700 کیلو گرم انواع بذور مرتعی خریداری شده است.

استان همدان ذخیره گاه ژنتیکی گونه های مختلف گیاهی و دارویی است و یک هزار و 500 گونه گیاهی شامل رازیانه ، پنیرک، آویشن، بابونه، اسپند، گاوزبان، ریواس، کنگر، گلپر، بومادران، خاک شیر، سماق، نسترن وحشی و مریم گلی ... در این استان یافت می شود.

علاوه بر این، گونه های معطر، دارویی و صنعتی به صورت پراکنده در اراضی همدان یافت شده و بخشی از آنها نظیر سیر، رازیانه، گشنیز، کلزا و سیاهدانه در بخش کشاورزی به صورت انبوه تولید می شوند.