مسئولان اداره کل منابع طبیعی قزوین در میزگرد ایرنا یکی از راه های مهم برون رفت از مشکلات ناشی از کم آبی و کمک به تقویت پوشش گیاهی را اجرای طرح های آبخیزداری دانستند که امسال اعتبارات ویژه ای برای این حوزه توسط دولت اختصاص داده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این رابطه اظهار داشت: در خصوص بحث اعتبارات صندوق توسعه ملی برای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال با تاکید مقام معظم رهبری اعتبار به تصویب رسید تا در رابطه با پروژه های خاص از آن استفاده شود.

مهدی شاپورزاده افزود: وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان جنگل‌ها و مراتع با توجه به دغدغه منابع آبی و خاکی در هر استان و با توجه به طرح های موجود به تخصیص منابع اقدام کرده که با اقدام های در دست اجرا، 144 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار برای این استان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع اعتبارات ملی و عقد قراردادهایی که شهریور و مهرماه سال جاری در حوزه مکانیکی و بیولوژیکی منعقد شده در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تا پایان آذر ماه برای تکمیل پروژه های یاد شده اقدام خواهیم کرد.

شاپورزاده، استان قزوین را به لحاظ منابع آبی با چالش جدی روبرو دانست و گفت: تاکید داریم بخش اعظم اعتبارات مالی یاد شده باید در حوزه آبخیزداری هزینه شود.

 

به گفته این مسئول گرچه اعتبارات یاد شده برای حفاظت از منابع آبی و خاکی در نظر گرفته شده اما مساله مهم برطرف شدن مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم مطرح است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال نصب سازه های مکانیکی آبخیزداری باعث می شود تا میزان منابع آبی در چشمه های زیرمینی افزایش یافته و همواره نیز با رونق بخش کشاورزی و اشتغال روستاییان روبرو خواهیم بود.

دبیر ستاد هماهنگی اعتبارات صندوق توسعه ملی استان قزوین نقش بخش خصوصی را در اجرای پروژه های بزرگ را حایز اهمیت برشمرد و گفت: در عین حال نیز سال گذشته توانستیم طرح های مشترک قابل توجهی را در حوزه آبخیزداری با مردم آغاز کنیم که در بیشتر آنها سهم قابل توجهی از منابع مالی از سوی آنان تامین شد.

 وی، یکی از بزرگترین طرح های اجرایی استان در حوزه آبخیزداری را بالغ بر 120 هکتار متعلق به شهرستان آوج دانست و گفت: چهار هزار و 500 متر مکعب بند ملاتی، 12 هزار متر مکعب گابیون و 2 هزار و 400 متر مکعب خشک چین از جمله اقدامات لازم در این حوزه بوده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین پروژه ‌های آبخیزداری را بسیار ارزان و زودبازده برشمرد که با کمترین سرمایه، بیشترین بازدهی را به دنبال دارد.

این مسئول در پایان افزود: امسال حدود 11 هزار متر مکعب بند ملاتی و 26 هزار متر مکعب گابیون در حوزه آبخیزداری استان انجام شده که این مقدار در آینده با آورده بیشتر در حوزه منابع طبیعی همراه خواهد بود.