وزیر جهاد کشاورزی از اجرایی شدن 1/5 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در اراضی کشور تا پایان سال جاری خبر داد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور-محمود حجتی در حاشیه بازدید از طرح ها و پروژه های استان سمنان با بیان این که نقشه راه برای اجرای طرح های آبخیزداری ترسیم شده است و ابهامی نیز وجود ندارد افزود: امروز انسجام سازمانی خوبی بین بخش‌های مختلف سازمانی در حوزه جنگل، مرتع و بیابان در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وجود آمده است. 

حجتی اظهار کرد: آب و خاک از سرمایه های گرانقدری است که خداوند در اختیار ما قرار داده و باید آسیب ها به این منابع را کاهش دهیم و سازگار با محیط زیست عمل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه نسخه بهتری برای مقابله با ریزگردها در سال های آتی اظهار امیدواری نمود و افزود : با مشارکت مردم، بسیج و امکانات استانی می توانیم مشکلات را هموار نماییم.

وی در عین حال بر اعمال مدیریت برای جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی در کشور تاکید و تصریح کرد: امروز بخش عمده ای از تخریب سرزمین کاهش یافته است.

حجتی با اشاره به تعلیف 70 درصدی دام سبک در مراتع و منابع طبیعی در سال های گذشته تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر انجام شده وابستگی دام سبک و سنگین به عرصه های منابع طبیعی کاهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مديريت منابع زيست محيطي يك آبخيز  شامل آب، خاک و پوشش گیاهی است افزود: ما باید به بهترين وجه شرایط مديريت طرح را برای بهره برداري مداوم از اين منابع ایجاد نماییم.

وی در پایان تأکید کرد: طرح آبخيزداری، سندي فرادستی است كه در يك حوزه آبخيز با مطالعه جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و با هدف اعمال مديريت جامع حوزه آبخيز، حفاظت آب و خاك و پوشش گیاهی تهيه و تدوين شده است.