خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای بازدید از پروژه های منابع طبیعی امروز – چهارشنبه - عازم اصفهان شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها،  مهندس آقایی با ورود به مرکز این استان به منطقه شرق اصفهان، دشت سجزی می رود تا از طرح  جنگل کاری 10 هزار هکتاری این منطقه بازدید نماید.

دشت سجزی در شرق استان اصفهان محل تولید ریزگرد است و اگر با کاشت نهال مهار نشود،  تهدیدی جدی برای شهر اصفهان خواهد بود از اینرو تمام تلاش منابع طبیعی استان اصفهان این است که بتواند با کاشت نهال و ایجاد پوشش گیاهی حاشیه امنی برای شهر اصفهان و مردمان مجاور این دشت ایجاد کند.

 رییس سازمان جنگل ها پس از بازدید از طرح جنگل کاری سی ، عازم شهرستان لنجان می شود تا از طرح های آبخیزداری این منطقه بازدید کند.

سفر به شهرستان فلاورجان و دیدار با نمایندگان مجلس از دیگر برنامه های سفر رییس سازمان جنگل هاست.

پایان بخش برنامه خلیل آقایی در اصفهان، شرکت در شورای مدیران و روسای ادارات منابع طبیعی شهرستان های اصفهان است.