پیام طبیعت/ پنجم دسامبر برابر با چهاردهم آذر از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به‌عنوان روز جهانی خاک نام‌گذاری شده است.

در حالی که بسیاری از تغییرات و آلودگی‌های ایجاد شده در زمین توسط انسان قابل مشاهده است، آلودگی خاک تقریبا نامرئی اما بسیار خطرناک است. در واقع آلودگی خاک یک تهدید پنهانی و خزنده در زیر پای ماست.

 

آلودگی خاک از طریق کشاورزی ناپایدار، فعالیت‌های صنعتی و معدنی و زباله‌های مناطق مسکونی به وجود می‌آید.

خاک دارای پتانسیل بالایی برای فیلتر کردن و جذب آلاینده‌ها، تخریب و کاهش اثرات منفی آلاینده‌ها است، اما این ظرفیت محدود است.

تاکنون یک سوم از خاک کره زمین بر اثر توسعه ناپایدار فعالیت‌های انسانی نابود شده است. با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر آلودگی خاک به یک تهدید جهانی تبدیل خواهد شد.

بطور جدی زمان آن رسیده تا با آلودگی خاک مبارزه کنیم و راه‌حلی برای جلوگیری از آن بیابیم.

*مراسم گرامی داشت روز جهانی خاک  امروز ( چهارشنبه ) در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.