جنگل‌های هیرکانی شمال، این روزها میزبان رنگارنگی برگ‌ها در فصل پاییز است .... برگ‌های زرد و سرخ درختان انجیلی و ممرز در جنگل‌های جلگه‌ای نقشی از زیبایی در نیمه راه آذر ماه به ارمغان آورده‌اند و در این ضیافت پاییزی هیجان رنگ‌ها غوغا می‌کند.

***) عکس: غلامرضا شمس‌ناتری؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (نوشهر)