رییس سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور گفت: علیرغم وجود برخی مشکلات نسبت به زمین های ملی و مستثنیات شخصی اما اقدامات آبخیزداری بین مردم و منابع طبیعی باعت ایجاد رابطه صمیمی و مشارکتی شده است.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خلیل آقایی روز چهارشنبه در سفر به استان اصفهان و در بازدید از طرح 10 هزار هکتاری جنگل کاری دشت سگزی خاطر نشان کرد: نهال کاری، مدیریت چرا، قرق و مالچ پاشی مجموعه فعالیت هایی که سازمان جنگل ها برای مقابله با پدیده بیابان زایی در اقصی نقاط کشور انجام می دهد.

 وی افزود: بیشترین فعالیت های سازمان جنگل ها برای مقابله با بیابان زایی در خوزستان و سپس دریاچه ارومیه متمرکز شده است و این بخاظر مشکلاتی است که ریزگردها برای مردم، تاسیسات زیربنایی و اقتصادی منطقه ایجاد کرده است و برای حلئ مشکل  بیابان زدایی استان خوزستان 100 میلیون دلار بودجه اختصاص یافته است.

مجلس مشکلات تامین مالچ را برطرف کرده است

مهندس آقایی همچنین یادآور شد: مشکلاتی برای تامین مالچ وجود داشت که مجلس زمینه تهیه آن را فراهم کرده و دولت در بودجه 98 نسبت به 97 عنایت ویژه تری به سازمان جنگل ها داشته بطوری که سهم سازمان از 13درصد به 17درصد رسیده  که  این اقدام دولت وظیفه سازمان  جنگل ها را دوچندان خواهد کرد.

مسئول اول منابع طبیعی کشور با بیان اینکه 32 میلیون هکتار عرصه های بیابانی در کشور وجود دارد خاطر نشان کرد که بیش از 7 میلیون هکتار آن جزء کانون های بحرانی محسوب می شود که بیشتر تمرکز سازمان جتگل ها برروی این مناطق است.

 وی تصریح کرد: نیاید تماماً کارهای خود را به بودجه دولت متصل کنیم بلکه هنرمان باید این باشد که زمینه را برای ورود بخش غیر دولتی آماده کرده تا مکان هایی که پتانسیل طرح های گردشگری و تفرجگاهی دارند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

 امسال یک میلیون هکتار فعالیت های بیابان زدایی در کشور انجام می شود

آقایی با اشاره به اینکه امسال فعالیت های بیابان زدایی در سطح یک میلیون هکتار انجام می شود ، پیشرفیت فیزیکی فعالیت ها در بخش آبخیزداری را 70 درصد برشمرد و گفت: با اقدامات آبخیزداری در سال جاری 750 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.

به گفته آقایی فعالیت های آبخیزداری در 6084 نقطه کشور، در 349 شهرستان و در 649 حوزه در حال انجام است.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه خاطر نشان ساخت: در برنامه ششم توسعه 10 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری بر عهده این سازمان گذاشته شده که برای اجرای این میزان به دو هزار میلیارد  تومان اعتبار نیاز است و اگر این اعتبارات تامین شود این توانمندی در مجموعه منابع طبیعی کشور وجود دارد که این وظایف را بخوبی انجام دهد.

در هرنقطه ای عملیات آبخیزداری انجام شده خسارت سیل بسیار پایین بوده

خلیل  آقایی در ادامه یک بار دیگر به نقش و کارکرد مثبت آبخیزداری اشاره داشت و گفت: سیلی که دو ماه اخیر دامنگیر استان های شمالی شده  و خساراتی نیز برجای گذاشته است، براساس بررسی های انجام شده معلوم گردید هرجا اقدامات آبخیزداری صورت گرفته میزان خسارت  سیل بسیار پایین بئده  و در عوض در نقطه ای که اقدامات آبخیزداری انجام نشده تخریب ناشی از سیل خانمان برانداز بوده است.