مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورگفت: حفظ، احیا و مدیریت منابع طبیعی در گرو مشارکت مردم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از خبرگزاری صدا و سیما- جعفریان در نشست هم اندیشی با رابطین منابع طبیعی استان در اراک با توجه به نقش و اهمیت آموزش و مشارکت مردم در حراست از عرصه های طبیعی، افزود: جوامع محلی و مردم نقش و جایگاه بسزایی در فرآیند مدیریت منابع طبیعی بعنوان یک بنیادین مورد تاکید است.

وی گفت: در همین راستا دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها در قالب یک سندملی راهبردی همسو با سایردستگاه ها اجرایی و همینطور سازمانهای جامعه مدنی نظیر تعاونی ها، تشکل های مردم نهاد و سایر گروه هایی که به نوعی مرتبط با بحث حفظ، احیاو بهره برداری پایدار از منابع طبیعی هستند فعالیت می کنند.

مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی را در حفظ منابع طبیعی مهم دانست و افزود: ما در آستانه یک تحول در حوزه نقش آفرینی موثر مردم برای مشارکت در اجرای پروژه ها و نگهداری، مراقبت و کمک به حفظ منابع طبیعی کشور بیش از گذشته خواهیم بود.

جعفریان گفت: یکی از طرح های اثرگذاری که امسال در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دست اجراست اجرای پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی است که اعتبارات اجرای این طرح 200 میلیون دلار است و تمامی فعالیت های اجرایی سازمان جنگلها در آن سازماندهی شدند.

وی افزود: بخش آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی در حال حاضر با حدود 9 و یک دهم میلیارد تومان اعتبار و با حضور و نقش آفرینی بیش از 200 تسهیل گر در کشور کار همسو کردن فعالیت های این بخش را با معیشت، نیازها و خواسته های آنان و هماهنگ با سایر دستگاه های اجرایی دنبال می کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم با اشاره به جذب 25 هزار همیار طبیعت در استان گفت: در سند ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی استان وظیفه هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص شده و هر دستگاه موظف به رعایت آن می باشد.

محمدی افزود: در اجرای پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز هم امسال اعتباراتی در سند توسعه ملی اختصاص یافته و طرح های ترویجی و اجرایی با اولویت پروژ هایی که مردم پیشنهاد می کنند اجرا می شود که امیدواریم در سال های آینده نیز شاهد اجرای این طرح باشیم.