معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان گفت: در پی بارندگی امروز و روز گذشته 210 سازه آبخیزداری در غرب، مرکز، شمال و شرق استان آبگیری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان؛ جعفری تختی نژاد با اعلام این خبر افزود: سازه های آبگیری شده شامل سد و بندهای سنگی و ملاتی و خاکی، سامانه های آبگیر باران، تورکینست و دیگر سازه های آبخیزداری می باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: استحصال این حجم از بارش با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان و تغییرات اقلیمی و دشت های بحرانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
جعفری تختی نژاد ارتقای سهم مهار آب باران، جلوگیری از شورشدن سیلاب سرشاخه های آب شیرین، تغذیه آبخوان های زیرزمینی، تقویت منابع آبی و کمک به پایداری آن در حفظ، تولید و اشتغال و احیای عرصه های منابع طبیعی از مهم ترین مزایای سازه های آبخیزداری است.
وی گفت: هرمزگان همه ساله دارای بارش های پراکنده و رگباری با شدت بالا در مناطق مختلف به ویژه در ارتفاعات است که مهار آن از طریق آبگیری سازه های آبخیزداری در راستای پایداری منابع آب و حفظ حیات عرصه های طبیعی استان بسیار مهم است.
وی یاد آور شد: هرمزگان با 7565 سازه آبخیزداری و بیش از 112 هزار هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک ظرفیت آبگیری 480 میلیون متر مکعب در سال را دارد.