طرح جنگلکاری اقتصادی با حضور و مشارکت مردم شهر وردنجان در ۴۰۰هکتار از اراضی ملی این منطقه از روز جمعه آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا- طرح جنگلکاری اقتصادی در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت ازاین عرصه ها و ایجاد درآمد اقتصادی برای ساکنان حاشیه جنگل و اراضی ملی از سال ۹۴ آغاز شده است.

این طرح با توجه به بحران آب در استان به دلیل خشکسالی های پیاپی و کاهش سفره های زیرزمینی آغاز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: در این طرح یکهزار و ۳۰۰سرپرست خانوار شهر وردنجان در قالب یک شرکت تعاونی سهامدار با بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر عضو حضور دارند.

علی محمدی مقدم روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح جنگلکاری اقتصادی از سال 94 تاکنون در 3 هزار هکتار از اراضی ملی استان اجرا شده است و افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح های منابع طبیعی از مهمترین برنامه های این اداره است.

وی اظهار داشت: در این طرح با کاشت گونه های جنگلی مثمر از جمله بادام، بنه، زالزالک، محلب، گونه های گیاهان دارویی از جمله کلوس، آنغوزه، باریجه، موسیر و بن سرخ و گل محمدی کشت ، پوشش اراضی ملی به سمت طرح های اقتصادی سوق داده می شود.

محمدی مقدم افزود: با این رویکرد و با مشارکت مردم ، گونه های جنگلی و مرتعی حفاظت می شود و با توجه به درآمدزایی این طرحها، معیشت و اقتصاد بهره برداران نیز بهبود و موجب افزایش درآمد سرانه خانوار بهره بردار می شود.

براساس این گزارش، ۸۸ درصد مساحت استان را عرصه های ملی تشکیل می دهد که از این میزان ۳۰۷ هزار هکتار پوشش جنگلی و یک میلیون و۳۰۰هزار هکتار مرتع است.

وردنجان یکی از شهرهای شهرستان بن و در فاصله ۱۷ کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری است.