رئیس منابع طبیعی شهرستان مهدی‌شهر با بیان اینکه 750 هکتار علوفه کاری و کپه‌کاری در این شهرستان انجام شد، گفت: استفاده از بذر بومی در احیای مراتع در اولویت منابع طبیعی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- عبدوس رئیس منابع طبیعی شهرستان مهدی شهر با بیان اینکه در این شهرستان بالغ‌ بر 137 هزار هکتار مراتع ییلاقی و 50 هزار هکتار جنگل وجود دارد، ابراز داشت: در برنامه احیاء مراتع 750 هکتار علوفه کاری و کپه کاری انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه احیای مراتع و جنگل‌های ضمن حفظ پوشش گیاهی در پیشگیری از سیلاب موثر است، اضافه کرد: وقوع سیل نشان از کاهش پوشش گیاهی است که برای جلوگیری از این امر می‌بایست احیای مراتع در اولویت قرار گیرد که در این بین استفاده از بذر بومی پیگیری می‌شود. 

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهدی شهر ضمن بیان اینکه احیای مراتع و اجرای طرح‌های آبخیزداری به تقویت سطح آب زیرزمینی کمک می‌کند، ابراز داشت: هدر رفت آب و کاهش آب سفره‌های زیرزمینی مشکلی که امروز باید به جدیت برای حل آن چاره‌اندیشی کرد زیرا از دست دادن این منابع غیرقابل جبران خواهد بود. 

عبدوس با بیان اینکه باریجه، اسپرس و فتوسکا به عنوان گونه بومی و سازگار در این شهرستان کشت‌شده است، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از گیاهان غیر بومی می‌تواند به طبیعت آسیب‌های جبران ناپذیر وارد کند بنابراین می‌کوشیم تا بذرهای بومی و محلی بیشتر کشت شود. 

وی اضافه کرد: این مناطق برای مدت دو سال قرق خواهد شد تا از ورود دام و انسان به منطقه جلوگیری و این گیاهان بتوانند شرایط زیست با طبیعت را به نحو مطلوب داشته باشند بنابراین مناطق مذکور پس از کشت بذر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.