َرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس از شناسایی حدود 60 واحد مسکونی غیرمجاز بخش مرکزی این شهرستان در اراضی ملی خبرداد و تاکید کرد که برابر قانون این واحدهای مسکونی باید تخریب شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا- مهرداد خزایی پول افزود: صاحبان این واحدهای مسکونی از اهالی روستاهَای 'تجن کلا' و ' مازوپشته ' بخش مرکزی چالوس هستند که امسال پس از بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان مشخص شد که آنها بدون استعلام از منابع طبیعی، خانه هایشان را در عرصه های جنگلی و جلگه ای قطعات 10 هکتاری ساخته اند.

براساس آمار رسمی، 945 قطعه اراضی جنگلی و جلگه ای با نام 10 هکتاری در غرب مازندران وجود دارد که 10 قطعه آن در شهرستان چالوس واقع است.

این زمین ها که بیشترشان در حاشیه جنگل های هیرکانی واقع هستند، از سال 1346 به بهانه تعیین مرز دایم برای جنگل برای کم کردن مشکلات حفاظتی به نزدیکان دربار واگذار شدند. ایجاد درآمد برای منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای هم از دیگر اهداف واگذاری این زمین ها اعلام شده بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس گفت: طبق اسناد موجود، واحدهای مسکونی غیرمجاز طی سال های 1389 یا 1390 در حالی به صورت غیرقانونی ساخته شدند که برابر ماده 36 و 41 قانون حفاظت از اراضی جنگلی و جلگه ای هرگونه ساخت و ساز در این اراضی ممنوع بود و اکنون باید با متخلفان برخورد قانونی شود.

خزایی پول افزود: بخشی از این اراضی که واحدهای غیرمجاز در آنها ساخته شده در مالکیت بنیاد مستضعفان بود که به دامداران منطقه فروخته شد و مالکان جدید بدون این که از منابع طبیعی استعلام بگیرند، اقدام به ساخت و ساز در آنها کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشتر مالکان این واحدهای مسکونی از قشر ضعیف جامعه هستند، اظهار داشت: منابع طبیعی ضمن پیگیری قانونی برای تخریب این واحدها، موضوع را در نشست های مختلف از جمله شورای اداری شهرستان چالوس مطرح کرده است.

حوزه منابع طبیعی شهرستان چالوس با 161 هزار هکتار مساحت دارای 79 هزار هکتار جنگل و 53 هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی ها و مستثنیات آن نیز در حدود 29 هزار هکتار برآورد می شود.

شهرستان چالوس با جمعیتی دست کم 140 هزار نفر از 170 روستا برخورداراست .