رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گیاهان دارویی در مراتع و اراضی ملی استان گفت: از برنامه های راهبردی سازمان جنگل ها، حفاظت از عرصه های ملی در قالب مشارکت های مردمی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- علی حسین امینی گفت: در همین راستا زمین لازم و بذر مورد نیاز برای کاشت گیاهان دارویی در اختیار مردم محلی قرار داده می شود تا ضمن حفاظت از جنگل ها و مراتع زمینه برای توانمندسازی این جوامع نیز فراهم شود.

 رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، درآمدزایی گیاهان دارویی را چندین برابر کشت محصولاتی نظیر گندم و جو دانست و افزود: به طور مثال برداشت گونه موسیر در یک هکتار 20 تا 25 میلیون تومان درآمد خالص دارد که ۱۰ برابر درآمد کشت غلات است.

امینی با اشاره به ویژگی های منحصربه فرد گیاهان دارویی این استان، اظهار داشت: این گیاهان از کیفیت لازم و اسانس و خواص دارویی برتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردارند.

 رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای صندوق حمایت از منابع طبیعی در کشت گیاهان دارویی مشارکت دارند و 9 تعاونی در این خصوص تشکیل شده است