سايتهای مرتبط
 • خبرگزاری ایلنا (http://www.ilna.ir)
 • خبرگزاری ایسنا (http://www.isna.ir)
 • شوراي انجمن‌هاي علمي ايران (http://www.cisa.ir)
 • خبرگزاری ایرنا (http://www.irna.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی (http://azaregharbi.frw.org.ir)
 • پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (http://www.leader.ir/)
 • شورای عالی (http://hc.frw.org.ir)
 • معاونت امور جنگل (http://faa.frw.org.ir)
 • یگان حفاظت منابع طبیعی (http://yeganehefazat.frw.org.ir)
 • پروژه تقويت و انسجام سازماني براي مديريت يكپارچه منابع(مناريد) (http://www.menarid.ir)
 • حوزه نمایندگی ولی فقیه (http://hnvf.frw.org.ir/00/Fa/default.aspx)
 • اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران (http://https://isune.ir/)
 • نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در رم (http://www.iranfao.org/)
 • مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود(فاز 2) (http://www.hablehroud.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی (http://eaz.frw.org.ir)
 • ریاست جمهوری اسلامی ایران (http://president.ir/fa/)
 • سازمان ملل متحد (http://www.un.org)
 • سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (http://www.fao.org)
 • انجمن جنگلباني ايران (http://www.isaforestry.ir)
 • انجمن مرتعداري ايران (http://www.iransrm.ir)
 • كنوانسيون مقابله با بيابانزايي ملل متحد (http://www.unccd.int)
 • خبرگزاری فارس (http://www.farsnews.com)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل (http://ardabil.frw.org.ir)
 • پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (http://www.dolat.ir/)
 • پروژه احياء اراضي جنگلي و تخریب‌شده با تأكيد ویژه بر اراضي تحت تأثیر فرسايش بادي و خاک‌های شور (http://www.rfldl.ir)
 • خبرگزاری مهر (http://www.mehrnews.com)
 • سازمان برنامه و بودجه (https://www.mporg.ir/home)
 • دفتر برنامه‌ریزی و بودجه (http://www.pbbfrw.ir/)
 • پروژه ترسيب كربن (فاز دوم) (http://www.ircsp.net)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز (http://alborz.frw.org.ir)
 • مركز بين‌المللي تحقيقات جنگلي (http://www.cifor.cgiar.org)
 • انجمن مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران (http://www.isadmc.ir)
 • انجمن آبخيزداري ايران (http://www.wmsi.ir)
 • واحد مركزي خبر (http://www.iribnews.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان (http://manabeisf.ir)
 • پروژه مديريت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی(کاسپین) (http://chfp.ir)
 • دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی (http://tarvijamozesh.frw.org.ir)
 • وزارت جهاد كشاورزي (http://www.maj.ir)
 • نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در رم (http://www.iranfao.org/)
 • سازمان حفاظت محيط زيست (http://www.doe.ir)
 • سازمان امور اراضي (www.laoi.ir/)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام (http://ilam.frw.org.ir)
 • باشگاه خبرنگاران جوان (http://www.yjc.ir)
 • مؤسسه بين‌المللي توسعه و محيط زيست (http://www.iied.org)
 • انجمن علوم خاك ايران (http://www.soiliran.org)
 • انجمن علمي صنايع چوب و كاغذ ايران (http://www.isawpi.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر (http://bushehr.frw.org.ir)
 • مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع (http://www.Rifr-ac.ir)
 • خبرگزاری برنا (http://www.bornanews.ir)
 • پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري (http://www.scwmri.ac.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (http://tehran.frw.org.ir)
 • انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران (http://www.aeea.ir)
 • اتحاديه بين‌المللي سازمان‌هاي تحقيقات جنگل (http://www.iufro.org)
 • مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی (http://www.agri-peri.ac.ir)
 • اداره کل امور مالی (http://mali.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری (http://chaharmahal.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه جنوب کرمان (http://jk.frw.org.ir)
 • مؤسسه تحقيقات خاك و آب (http://www.swri.ir)
 • سازمان امور عشاير ايران (http://www.ashayer.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی (http://khorazavi.frw.org.ir/00/Fa/default.aspx)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی (http://www.nrskh.ir/)
 • شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور (http://www.iranslal.com)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی (http://khorasanshomali.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان (http://khuzestan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان (http://zanjan.frw.org.ir/)
 • سازمان نقشه‌برداري كشور (http://www.ncc.org.ir)
 • سازمان هواشناسي كشور (http://www.weather.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان (http://semnan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان (http://sistanbaluchestan.frw.org.ir)
 • مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي (http://www.agrisis.org)
 • مركز آمار ايران (http://http://www.amar.org.ir/default.aspx)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس (http://fars.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین (http://qazvin.frw.org.ir)
 • بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور (https://geotech.bhrc.ac.ir/)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم (http://qom.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان (http://kordestan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان (http://kerman.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (http://kermanshah.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد (http://kohgiluye.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (http://golestan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان (http://gilan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان (http://lorestan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری (http://sari.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر (http://noshahr.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی (http://markazi.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (http://hormozgan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان (http://hamadan.frw.org.ir)
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد (http://yazd.frw.org.ir)